ثبت نام

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

ثبت نام اولیه در رویداد شناسایی نیاز بازار​​​​​​​

مراحل ثبت نام
1- تکمیل فرم ثبت نام اولیه 
2- تماس کارشناسان گروه حل مسئله با متقاضی حضور در رویداد و پاسخ به سوالات احتمالی و تکمیل ثبت نام

فرم ثبت نام اولیه

* پر کردن ستاره دارها الزامیست